تبلیغات
خدمات الکترونیک بانک ملی - معرفی و ویژگی های سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)
 

 

خدمات الکترونیک بانک ملی ایران

 

پیشرفته ترین سیستم بانکداری الکترونیکی شبکه بانکی کشور بانکی، اخبار و مطالب آموزشی

صفحه اصلی
آرشیو مطالب
 
 

 

 

 

 

عضویت در سامانه بام       داناود همراه بام      دانلود راهنمای عضویت

 معرفی و ویژگی های سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)

«ساتنا» چیست؟
 
·        «ساتنا» سرآیند سامانه تسویه ناخالص آنی است.
·        «ساتنا» سامانه ای است كه به مشتریان یك بانك امكان می دهد با مراجعه به شعب بانك خود، هر حواله ای را به هر حسابی در هر بانكی به صورت « همانروز» انجام دهند.
·        «ساتنا» جایگزین كاملی برای چكهای رمزدار بین بانكی است كه به جای ابزارهای سنتی كاغذی از ارتباطات الكترونیك بین بانكی استفاده می كند.
·        «ساتنا » می تواند در كاهش حجم ایران چك و اسكناسهایی كه برای انتقال از یك بانك به بانك دیگر استفاده می شوند موثر باشد.

توجه: به منظور استفاه از این سامانه بایستی از شماره حساب بین بانکی (شبا) برای حساب مقصد استفاده نمود.
شماره حساب بین بانکی (شبا) برای حساب مقصد را می توان با مراجعه به شعب بانک مقصد، تماس تلفنی، وبسایت بانک مربوطه و روشهای دیگری که بانک مقصد در اختیار گذاشته است بدست آورد.

به منظور آشنایی با شماره حساب بین بانکی شبا به این صفحه مراجعه نمائید.

ویژگی های «ساتنا»
·        حواله های «ساتنا» حداكثر تا پایان روز كاری كه مشتری درخواست داده است به حساب مقصد واریز می شود.
·        حواله های «ساتنا» محدودیت جغرافیایی ندارد و در تهران و شهرستان ها یا بین شهرهای مختلف كشور به یك نوع و با یك سرعت ( همانروز ) انجام می شوند.
·        مشتریان برای صدور حواله های «ساتنایی» باید به شعب بانك خود- كه در آن حساب دارند- مراجعه كنند و یا از سایر روشهایی که بانک در اختیار آنان قرار داده است استفاده نمایند (مانند روش اینترنتی و همراه بانک).
·        فعلاً‌ برای ارائه خدمات «ساتنایی» كارمزدی از مشتریان دریافت نمی شود.
·        فعلاً حواله های «ساتنایی» محدودیتی از نظرمبلغ ندارند. روش انجام كار

جهت این كار مشتریان با مراجعه به شعبه دارنده حساب خود در بانك ملی، فرم تقاضای انتقال وجه از طریق ساتنا را با ذكر نام گیرنده،شماره حساب و نام دریافت كننده وجه تكمیل می كنند.
 
دستور پرداخت:
·        پذیرش درخواست حواله «ساتنایی»  تنها از طریق دستور پرداخت امكان پذیر است.
·        دستور پرداخت به صورت فرم استاندارد در اختیار مشتری قرار می گیرد.
·        این فرم حداقل در دو نسخه ( بانك و مشتری) تنظیم می شود.
·        دستور پرداخت توسط مشتری تنظیم و به وسیله امضاء تأیید شده و در اختیار متصدی مربوطه قرار می گیرد.

28.gif

مفاد دستور پرداخت:
·        مشخصات كلی فرم:
-         شماره
-         تاریخ صدور دستور پرداخت
·        مشخصات هویتی درخواست كننده:
-         نام و نام خانوادگی
-         نام پدر
-         شماره شناسنامه
-         شماره ملی
-         تاریخ ومحل صدور
·        مشخصات اقامتی درخواست كننده:
-         آدرس
-         شماره تلفن
·        مشخصات انتقال:
-         تاریخ موثر انتقال
-         مبلغ( به عدد و به حروف)
-         شماره حساب انتقال دهنده
-         مشخصات هویتی انتقال گیرنده
o       نام و نام خانوادگی
-         مشخصات بانكی انتقال گیرنده
o       نام بانك مقصد
o       نام/ كد شعبه انتقال گیرنده در بانك مقصد
o       شماره حساب انتقال گیرنده
o       نوع حساب انتقال گیرنده
 
پردازش دستور پرداخت
·        متصدی شعبه پس از تكمیل فرم توسط صادركننده دستور پرداخت و امضای آن، صحت مندرجات فرم را مورد بررسی قرار می دهد.
·        احراز هویت عینی برای تأیید مندرجات فرم الزامی است.
·        در صورت صحت مندرجات فرم و امكان برداشت از حساب، وجه مور انتقال از حساب مشتری برداشت می شود.
·        پس از برداشت از حساب مشتری، فرم توسط متصدی مهرو امضا شده و به مشتری تسلیم می گردد. این عمل به معنی پذیرش دستور پرداخت است.
 
شرایط دستور پرداخت:
·        مشتری با امضای دستور پرداخت، ضمن پذیرش كلیه مندرجات اظهار شده بر روی آن، كلیه شرایط دستور پرداخت را قبول می نماید.
·        مشتری با امضای این دستور پرداخت به بانك اجازه می دهد تا وجه مورد انتقال را از حساب وی برداشت نماید.
·        ابطال دستور پرداخت پس از پذیرش آن توسط بانك به هیچ وجه امكان پذیر نیست.
·        استرداد وجه مورد انتقال پس از پذیرش دستور پرداخت توسط بانك به هیچ وجه امكان پذیر نیست.
·        بانكی كه مشتری دستور پرداخت خود را به آن داده است متعهد است تا پایان وقت اداری روز درخواست، وجه را به بانك مقصد ارسال نماید.
·        بانكی كه مشتری دستور پرداخت خود را به آن داده است در قبال واریز وجه به حساب ذینفع توسط بانك مقصد مسئولیتی ندارد.
·        بانك مقصد مكلف است حواله های دریافتی « ساتنایی» را به محض دریافت و حداكثر تا پایان وقت اداره تاریخ حواله به حساب ذینفع واریز كند.
·        مسئولیت عواقب ناشی از هر گونه خطا یا اشتباه در مندرجات فرم دستور پرداخت بر عهده صادركننده آن است.
 
برگشت دستور پرداخت
·        در صورتی كه به هر دلیلی ( مسدودی حساب مقصد، اشتباه در مشخصات حساب مقصد و نظایر آن ) امكان واریز وجه به حساب ذینفع وجود نداشته باشد، بانك مقصد وجه را ظرف یك روز كاری به بانك مبدأ بر می گرداند.
·        شعبه به محض وصول اعلامیه برگشت، موظف است وجه را به حساب وی( حسابی كه در دستور پرداخت مشخص شده است) عودت دهد.


 مزایای کلی سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)

مزایای سامانه : 

1- در این سامانه مشتریان این بانك در صورت تمایل به انتقال وجه به حسابهای مورد نظر در سایر بانك ها ، نیاز به داشتن حساب در بانك های مقصد را ندارند و می توانند از طریق حساب خود در بانك ملی ، عملیات انتقال وجه به هر مبلغ را از طریق شعبه مبدأ انجام دهند. 

2- جهت این كار مشتریان با مراجعه به شعبه دارنده حساب خود در بانك ملی، فرم تقاضای انتقال وجه (دستور پرداخت) از طریق ساتنا را با ذكر نام گیرنده،شماره حساب و نام دریافت كننده وجه تكمیل می كنند. 

3-  مزایای کلی سامانه تسویه ناخالص آنی برای مشتریان

 • حذف بعد ومكان
 • امنیت بالا
 • انجام كلیه امور انتقال وجه از یك شعبه
 • عدم وجود سقف و كف در مبلغ مورد انتقال
 • كاهش هزینه ( عملیات ساتنا بدون كارمزد می باشد).

توجه : برای استفاده از ساتنا مشتری فقط باید در شعبه مبدا حساب داشته و مشخصات كامل شعبه و حساب مقصد خود را داشته باشد .
 
مزایای کلی سامانه تسویه ناخالص آنی برای اقتصاد کشور

 • این سامانه مکانیسم ایمنی را برای بانکها ایجاد می کند که می توانند با اطمینان به انتقال وجوه بپردازند.
 • انتقال وجوه در این سامانه نهایی و عیر قابل برگشت خواهند بود.
 • ایجاد نظم و انضباط مالی در انجام عملیات بین بانکی یکی ارنتایج پیاده سازی این سامانه می باشد.
 • این سامانه توانایی بانکها را در مدیریت منابع مالی خود افزایش خواهد داد.
 • بانک مرکزی با این سامانه می تواند سیاستهای پولی خود را به نحو مطلوبتری اعمال نماید.
 • توانایی بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی بازار افزایش خواهد یافت.
 • پیاده سازی این سامانه امکان استفاده از ابزارهای نوین پرداخت را فراهم می سازد.
 • این سامانه سکوئی برای بهینه سازی نظام مالی کشور خواهد بود.

  مزایای سیستم برای اعضای آن

 • تسویه سریع پرداختهای بین بانکی و امکان انجام معاملات بین بانکی
 • امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان
 • ایجاد ارتباط پر خط (online) با سامانه تسویه تسویه ناخالص آنی از طریق تعبیه یک پایانه
 • امکان مشاهده مبادلات خود و معاملات موجود در صف انتطار (صادره از طرف عضو)
 • امکان تغییر اولویتهای دستور پرداختهای ارسالی
 • امکان ابطال دستور پرداختهای ارسالی قبل از تسویه نهایی آنها
 • ایجاد زمینه لازم جهت اشاعه تجارت الکترونیک در کشور
 • رفع لزوم نگهداری حساب فرعی (nostro account ) نزد بانکهای دیگر جهت تسویه مبادلات بین بانکی
 • انتقال مانده حساب تسویه پایاپای اسناد از بانک ملی ایران به حساب تسویه نزد بانک مرکزی


 کد: 8     شنبه 28 خرداد 1390        طبقه بندی: آشنایی با خدمات بانکی،

آخرین  مطالب

حل مشکل عدم استفاده از موبایل بانک در گوشیهای روت شده

«بام» بر سکوی نخست جشنواره وب و موبایل

10 محصول و خدمت نوین و کم نظیر بانک ملی ایران

با نسخه جدید پیام رسان بله شگفت زده خواهید شد!

معرفی سامانه بام بانک ملی ایران

سامانه بام شرکتی (بانکداری اینترنتی برای اشخاص حقوقی و شرکت ها)

نوین ترین خدمات بانک ملی ایران در نمایشگاه رسانه های دیجیتال

روش های مسدود کردن عابر بانک در صورت مفقودی یا سرقت

روش پیگیری تراکنش های ناموفق پایانه فروش

خداحافظی تدریجی با کاغذ و آغاز تحویلداری تحت وب در بانک ملی ایران

مرکز نوآوری بانک ملّی ایران، گام تازه ای برای حمایت از استارت آپ ها

شروع فاز دوم جشنواره سامانه بام با عنوان "ماشین با بام"

مدت زمان پرداخت اقساط تسهیلات توسط سامانه بام

پشتیبانی 24 ساعته سامانه بام (02183384)

اطلاعیه مهم بانک ملّی ایران در خصوص اختلال در تعداد محدودی از "ملی کارت ها"

لیست کامل مطالب گذشته

لینک دوستان

خرید اینترنتی

«این بانک، ملی است»

امیررضا

آلبوم عروس و داماد

وب سایت رسمی گروه گنجا

سرویس وبلاگ رایگان بندربلاگ

آپلود سنتر میهن بلاگ

پایگاه تفریحی جوان پاتوق

بهترین سایت تفریحی

لیست کامل پیوندها
ارسال پیوند و تبادل لینک

لینک های مفید

آدرس تلگرامی ما

دانلود همراه بام ملی